Generalforsamling

Generalforsamling i "Vemmedrup Fjernvarme A.M.B.A."

Bemærk "kun" for andelshavere.

Onsdag d. 29. maj kl. 19:00 i "Jailhouse" Vemmedrup selskabslokale, Ringstedvej 454, 4632 Bjæverskov

Dagsorden jf. vedtægter

1. Valg af dirigent samt efterfølgende af referent og stemmetæller eller stemmeudvalg.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
Dette punkt udgår da selskabet endnu ikke har haft en fuld regnskabsår og der derfor ikke foreligger årsrapport til godkendelse.

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår
fremlægges til orientering.
Dette punkt udgår da selskabet endnu ikke er i varmedrift og der derfor ikke foreligger driftbudget jf. Varmeforsyningsloven.

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering.
Dette punkt udgår da selskabet endnu ikke er i varmedrift.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen forslår en årlig opkrævning på 250,-/ejendom indtil selskabet er i varmedrift. Dette vil sikre selskabet nødvendig arbejdskapital under projektfase og indtil selskabet kan overgå til varmedrift. Første opkrævning foreslås til januar 2025.

7. Indkomne forslag fra andelshavere.
Der er ikke indkommet forslag fra andelshavere.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg fra den nuværende bestyrelse er Jimmy Schach samt Henrik S. Hansen. Begge modtager genvalg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Der skal vælges 2 suppleanter.
På valg fra den nuværende bestyrelse er 1. suppleant Thomas Seierø samt 2. suppleant Tonny Graabeck-Wintcentsen. Begge modtager genvalg.

10. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller at statsautoriseret revisor "PETER DAMSTED RASMUSSEN" fra revisionsselskabet BDO vælges som selskabets revisor.

11. Eventuelt.
Scroll to Top