Du kan tilmelde dig til Vemmedrup Fjernvarme ved at udfylde nedenstående:

Jeg er interesseret i at blive tilsluttet fjernvarme, når det bliver lagt i vejen ud for min bolig. Derfor ønsker jeg at blive andelshaver i Vemmedrup Fjernvarme a.m.b.a. Når Vemmedrup Fjernvarme a.m.b.a. bliver etableret, indbetaler jeg min foreløbige andelskapital kr. 1000,- når denne bliver opkrævet og efterfølgende kr. 4000,- som opkræves, når gravearbejdet påbegyndes. Ved at underskrive denne tilkendegivelse er jeg stemmeberettiget på den stiftende generalforsamling. Det bemærkes, at man som andelshaver i et a.m.b.a. selskab alene hæfter med sin andel i alt kr. 5000,-.

Hent information og tilmeldingsfolderen her:

Scroll to Top